Voor alle betrokkenen

Naar aanleiding van een dodelijk ongeval gaat een weginrichting niet aangepakt worden.

Dit is het enige juiste besluit wat genomen kan worden. Er kan niet na ieder ongeval veranderingen aangebracht worden aan de infrastructuur van wegen. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. De oorzaken van ongevallen liggen niet aan weginrichtingen of bomen bijvoorbeeld, maar aan het op een foutieve manier gebruik maken van de openbare weg. […]

Voor alle betrokkenen

Rijschoolbranche en rijonderwijssector

Sta stil bij de bewoordingen die wij eraan geven. Het “rijbewijsdomein” is ooit als verkeersveiligheidsinstrument (verplichting) in het leven geroepen. De “rijschoolbranche” zorgde tot nu toe voor de uitvoering, maar daar komt nu een modern “rijonderwijssector” bij. Het “rijbewijsdomein” is belangrijk om rijveiligheid in Nederland goed te regelen. Er zijn rijscholen die zich daarmee bezig […]

Voor alle betrokkenen

Plan van aanpak Vision Zero

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een kwaliteitsverbetering realiseren in de rijschoolsector. Dit naar aanleiding van een verzoek van belangrijke partijen in de sector.Op korte termijn krijgt de minister een richtinggevend advies van de commissie Roemer, over de mogelijkheden met betrekking tot een kwaliteitsverbetering. Wij hebben als kennisinstituut de indruk dat na vele besprekingen […]