Voor alle betrokkenen

Landelijke pilot collegiale toetsing

Goed om te weten en ons hierin te leren kennen.
Bij de combinatie instructie, coaching, onderwijs en toetsing is het belangrijk dat er een onderwijsinstelling staat- die de ondersteuning begrijpt en kennis kan verzekeren.
Bij rijdend onderwijs krijgt het brein van de mens te maken met andere processen.

Bij toetsing van dit type onderwijs is onafhankelijkheid van een onderwijsinstelling, zoals wij in de afgelopen jaren hebben samengesteld, een pré.

Het CBR heeft een publieke taak om rijbekwaamheid te controleren en via RDW rijbewijzen af te geven. Dit is een andere ketenfunctie.
Het CBR is niet verantwoordelijk voor de onderwijskundige onderbouwing van rijdende leerprocessen. Het CBR verdient de ruimte om de (heftige) reacties en onvrede te verwerken tot een beter resultaat.

Een onderwijsinstelling voor het rijbewijsdomein toets de bekwaamheid van het onderwijs, terwijl het CBR de rijbekwaamheid van rijexamenkandidaten beoordeeld.
Dankzij onafhankelijkheid van beide ketenpartijen en deskundige splitsing blijft het recht van “onderwijsvrijheid” behouden.
Met de tussenkomst van een onderwijsinstelling met praktische kennis is het rijdend onderwijs beter geregeld.

In de basis (WRM) worden rijinstructeurs klaargestoomd voor kennis over wet en regelgeving en didactische vaardigheden.
Daarna is er een fase waarbij structuur in de rijopleiding een grote rol speelt om vaardigheden van de rijbewijsleerlingen te trainen en te ordenen. Een voorbeeld is de RIS/ROM
Daarna is de fase van afstemming en benadering (mathetiek) belangrijk. Wat een leerling moet leren is niet hetzelfde dat het ook geleerd wordt.
Een onderwijs instelling is een verzamelnaam van deze drie fases en vertaald de ontwikkeling van de rijbewijsleerling, in totaliteit naar betere verkeersveiligheid.

Rijinstructeurs willen zich gewaardeerd voelen en betrokken zijn bij belangrijke momenten in hun rijopleiding die ze geven. Wij begrijpen dit als onderwijsinstelling.
We starten daarom met een landelijke pilot om collegiale toetsing deskundig mogelijk te maken. Wij staan als enige niet ingeschreven bij het CBR en IBKI en hebben geen relatie met deze inschrijvingen. Wij zijn vrij van klanten behandeling van rijscholen en staan neutraal tussen vakmensen en beginnende bestuurders. Een onderwijsinstelling voor rijdend onderwijs kijkt niet naar slagingspercentages, maar naar de effecten van beginnende bestuurders later in het verkeer. Verkeersdiensten en handhavingsorganisaties zijn om die reden ketenpartijen voor ons. Het CBR heeft hetzelfde uitgangspunt en uit zich wèl, door gebruik te maken van slagingspercentages.
Beide ondersteunen fulltime het werk van de rijinstructeur (werkvloer) en van rijscholen (klanten). Het is belangrijk dat wij niet gezien worden als een hindernis, maar als een stuk gemak, waarbij betrokkenheid altijd en bij iedereen centraal staat.

De website collegialetoetsing.nl wordt als landelijke pilot gebruikt om rijinstructeurs met elkaar te verbinden en bij te staan in de toetsing van rijbewijsleerlingen.
Wij bieden een instructeurscursus aan om collegiaal leerlingen te toetsen en geven certificering hiervoor af.
Nadat een rijbewijsleerling getoetst is, verstrekken wij een examen gereed verklaring, waar het CBR uit betrouwbaarheid om vraagt. De verantwoordelijkheid ligt bij ons en we beschermen daarmee de toetsdeskundige. Iets wat anderen niet kunnen garanderen.

Wij vragen vriendelijk andere of nog komende “niet onafhankelijke aanbieders” deze pilot niet in de weg te staan.
Het vak van de rijinstructeur verdiend verbetering en meerwaarde op dit vlak. Iets waar jaren ontwikkeling en kosten door ons zijn gemaakt, kan niet vervangen worden door korte termijn ideeën die door te weinig voorbereiding nergens op uitdraaien. Het menselijk brein in ontwikkeling is geen zakelijk product.

Alvast vriendelijk bedankt voor de samenwerking en graag tot ziens.

a.joostens@dutchlapetus.com
06-40798340

Ps. Andere belanghebbende zaken lopen via brancheorganisaties.

Anjo Joostens
Hoofdredacteur Rijschool TIPS
https://rijschool.tips/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *