Voor rijscholen

IBKI Wijzigingen

IBKI beëindigt coulanceregeling coronaklachten met ingang van 1 oktober 2021

Tijdens de coronapandemie hanteerde IBKI een coulanceregeling die het mogelijk maakte, in bepaalde gevallen, een WRM-examen kosteloos te verschuiven of te annuleren.
Deze coulanceregeling vervalt met ingang van 1 oktober 2021. Dit houdt in dat de inschrijfvoorwaarden zoals die vóór de corona-uitbraak golden, zonder uitzondering, weer van kracht zijn. De inschrijfvoorwaarden vindt u op onze site www.ibki.nl.

Derde RIS-begeleiding altijd met twee beoordelaars!

IBKI ziet dat de vraag naar de theoretische bijscholing tot RIS-instructeur groeit. Deze zesdaagse bijscholing moet worden afgesloten met een praktische RIS-begeleiding, afgenomen door het CBR.
IBKI verwerkt de uitslagen van de RIS-begeleidingen; een voldoende resultaat telt mee als een praktische bijscholing.

Een derde praktische bijscholing wordt altijd afgenomen door twee beoordelaars. Om het speelveld voor iedere instructeur gelijk te houden, moet ook de RIS-begeleiding door twee beoordelaars worden afgenomen. Alleen dan telt deze als een derde praktische begeleiding. Als hieraan niet wordt voldaan, zal IBKI de uitslag niet verwerken.

De instructeur die besluit om voor de derde praktische begeleiding gebruik te maken van de praktische RIS-begeleiding bij het CBR, heeft zelf de verantwoordelijkheid om het CBR te laten weten dat die RIS-begeleiding met twee beoordelaars moet worden uitgevoerd.

Wanneer moet een VOG bij IBKI worden aangeleverd?
Het blijkt dat er veel vragen bestaan over wanneer een VOG moet worden aangeleverd. Reden om hier nog een keer aandacht aan te besteden.

In de hieronder beschreven gevallen moet een VOG worden aangeleverd:

Rijinstructeurs in opleiding:
Als u nog geen rijinstructeur bent maar dit wel wilt worden, moet u de VOG aanleveren als u uw stagepas aanvraagt.

Behalen aanvullende lescategorie:
Als u al rijinstructeur bent en een aanvullende lescategorie, bijvoorbeeld A, C, D of T wilt halen, moet u de VOG aanleveren als u uw stagepas aanvraagt.

5 jaar verlengen lesbevoegdheid:
Als u rijinstructeur bent moet u de VOG aanleveren als u uw bevoegdheidspas met 5 jaar wilt verlengen. Let op: uw lesbevoegdheid wordt pas verlengd als u ook aan de bijscholingsverplichtingen heeft voldaan. Zorg ervoor dat de VOG vóór de verloopdatum van uw bevoegdheidspas bij IBKI binnen is, anders mag u geen rijles meer geven.

Educatieve traject:
Als u een rijinstructeur bent die in het educatieve traject terecht is gekomen, moet u vóór de eerste verlenging van uw lesbevoegdheid een VOG aanleveren.Niet meer lesbevoegd?
Als u uw lesbevoegdheid via het herintrederstraject wil terugkrijgen, moet u onder andere stage lopen. U moet dan vóór de aanvraag van de stagepas de VOG aanleveren.

Buitenlandse rijinstructeurs:
Als u een buitenlandse instructiebevoegdheid hebt en wilt u een Nederlandse WRM-bevoegdheid aanvragen, moet u een VOG aanleveren bij de aanvraag van de Nederlandse bevoegdheidspas.

Wijziging scorevoorschrift WRM-Praktijkrit 
Tijdens het examen 1.b Praktijkrit eigen rijvaardigheid wordt de kandidaat beoordeeld op vijf beoordelingsaspecten. De beoordelingsaspecten zijn uitgewerkt in indicatoren met bijbehorende foutcodes. Dit staat in het document ‘scorevoorschrift WRM-praktijkrit’.
Examinatoren van categorie A hebben verzocht aanvullingen te doen in het document ‘scorevoorschrift WRM-praktijkrit’ voor categorie A. In dit bericht informeren we u over deze wijziging.
De wijzigingen: 

  •    Beoordelingsaspect controle is uitgebreid met een extra foutcode, te weten:

1.1f Categorie A:
Het op juiste wijze plaatsen van de voeten op de voetsteunen en van de handen op het stuur.

  •    Beoordelingsaspect doorstromen

Indicator 4.2 effectief ruimtegebruik is aangevuld met:
“Voor categorie A geldt specifiek dat de juiste plaats op de weg gekozen moet worden, afhankelijk van de verkeerssituatie, weg, of weersomstandigheden.”
Deze aanvulling zorgt ook voor een aanpassing van de foutcodes 4.2a en 4.2b.
4.2a wordt: “Zoveel mogelijk de juiste plaats op de weg houden”
Deze foutcode vervangt de oorspronkelijke foutcode 4.2b “Zoveel mogelijk rechts blijven rijden”. De nieuwe foutcode 4.2a dekt op deze manier gedrag voor alle categorieën.
4.2b wordt: “Goed en maximaal gebruikmaken van voorsorteervakken en opstelstroken bij verkeerslichten.”
Dit was voorheen foutcode 4.2a. Een logische opbouw van het gewenste gedrag onder indicator
4.2 is de reden voor deze wijziging.

Wanneer gaat het gewijzigde scorevoorschrift WRM-praktijkrit in? 

Per 1 november wordt dit aangepaste scorevoorschrift WRM-praktijkrit door de examinatoren gebruikt.
Het gewijzigde scorevoorschrift is op de website te downloaden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *