Voor alle betrokkenen

Strengere eisen rijexamen noodzakelijk

Stand van zaken
De totale schade door verkeersongevallen loopt elk jaar verder op.
De maatschappelijke kosten werden in 2018 geschat op 17 miljard euro.

Vanaf 2010 tot 2020 zijn er jaarlijks gemiddeld 627 verkeersdoden te betreuren.
Laten we de laatste 10 jaar specifiek benoemen.
In 2010 vielen er 640 verkeersdoden
In 2011 vielen er 661 verkeersdoden
In 2012 vielen er 650 verkeersdoden
In 2013 vielen er 570 verkeersdoden
In 2014 vielen er 570 verkeersdoden
In 2015 vielen er 621 verkeersdoden
In 2016 vielen er 629 verkeersdoden
In 2017 vielen er 613 verkeersdoden
In 2018 vielen er 678 verkeersdoden
In 2019 vielen er 661 verkeersdoden
In 2020 vielen er 610 verkeersdoden
De door ons gedane voorspelling in 2012 dat de gewenste doelen voor 2020, max 500 verkeersdoden niet gehaald zouden worden is juist.
Daarmee kun je dus stellen dat alle inspanningen van brancheorganisaties, opleidingsinstituten en stakeholders ten spijt, men er samen niet in geslaagd is om genoemde doelstellingen te halen.

Conclusie
Er is dus vanaf 2010 een status quo ontstaan is met betrekking tot het terugdringen van verkeersdoden.
Daarbij kun je stellen dat ondanks alle inspanningen van iedereen die zich hiermee beziggehouden heeft in de periode 2010 tot 2020, het maximale gedaan is met bestaande mogelijkheden en dat deze hun maximale uitwerking hebben gehad.
Het is tijd om nieuwe wegen in te slaan, om wel het aantal verkeersdoden naar beneden te halen.

Oorzaken
Een van de oorzaken zou kunnnen zijn: dat er jaarlijks een uitstroom van instructeurs is en een instroom van nieuwe instructeurs.
In de jaren 2012 t/m 2020 is de uitstroom aan instructeurs groter geweest dan de instroom, waarmee er een groot deel aan ervaring en kennis verloren is gegaan.
Concreet zijn er ruim 7000 rijinstructeurs uitgestroomd en zijn er ruim 6800 instructeurs ingestroomd.
Als tegenpool zijn er in de jaren 2008 t/m 2012 juist heel veel nieuwe instructeurs via de bekende weg ingestroomd. Het aantal bij elkaar opgeteld is ruim 7500
Als je de instroom en uitstroom naast elkaar zet spreken we hier over een percentage van rond de 50%
Aan werkervaring is er dus 50% verloren gegaan.
Het lijkt hier alsof men deze instroom en uitstroom aangrijpt om niet te hoeven innoveren of een begin te maken met kwaliteitsverbetering.

Verkeersslachtoffers
Uit reacties die wij krijgen van nabestaanden komt naar voren dat er boosheid is dat er niets gebeurt om te innoveren en de verkeersveiligheid te verbeteren met mogelijkheden die er zijn, maar die genegeerd worden.
Er vallen vandaag de dag nog steeds onnodig verkeersslachtoffers, die zul je nooit voor 100% kunnen uitsluiten, maar helemaal geen gebruik maken van innovatieve mogelijkheden is gewoon stuitend, aldus één van de nabestaanden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *