Geen categorie

De rijbewijsketen

Er wordt ons weleens gevraagd wat Dutch Lapétus onderwijsinstelling doet.

Dutch Lapétus bouwt aan een refferentiearchitectuur voor het rijonderwijs. Dit gebeurt door het ontwerp van een rijbewijsketen.

KRD CCA | Klankbord Rijbewijs Domein
Rijscholenbranche | Rij Onderwijssector

De rijbewijsketen bestaat uit een rijscholenbranche en een rij onderwijssector. De rijbewijsketen heeft geen specifieke eigenaar en wordt niet beheerd door verenigingen, stichtingen, organisaties of bedrijven.

De rijbewijsketen is voor iedereen die iets bij wil dragen. Niemand wordt uitgezonderd. De rijbewijsketen is – net als de openbare weg – van ons allemaal. De verkeersveiligheid is voor iedereen.

De rijbewijsketen neutraliseert de competitie bij de economische structuur van de rijscholenbranche.
(verandering, concurrentie, kennisvaardigheid en groepsvorming)
Doordat de competentiedruk wegvalt, wordt de weg vrijgemaakt naar doorontwikkeling van het rijonderwijs op allerlei raakvlakken. Dit bevorderd het beroep wat bij het rijonderwijs hoort. De rijbewijsketen bevorderd ook een betere communicatie naar consumenten die hun informatie verbreed willen binnenhalen.

De rijbewijsketen biedt inzicht en handvaten voor bestuurders, projectleiders, onderwijsarchitecten, veiligheidsorganisaties en alle professionals die zich bezighouden met ketenbrede informatievraagstukken.

KRD CCA is een keten referentiearchitectuur, waarin het gehele rijbewijs domein wordt beschouwd.
KRD CCA is niet bedoeld als referentie architectuur voor (de enterprise architectuur van) individuele organisaties.
Andere referentiearchitecturen, met een meer branchegerichte invulling, bieden daartoe de juiste handvatten. Voorbeelden van branchegerichte referentiearchitecturen zijn te vinden op de websites van organisaties voor de rijscholenbranche.

KRD CCA bestaat uit 2 hoofdgroepen;
1. Een rijscholenbranche met een economische structuur
2. Een rij onderwijssector met doorontwikkeling en een rij onderwijscultuur

Deze twee hoofdgroepen bestaan uit ketenpartijen

KRD CCA ketenpartijen hebben betrekking op;
1. De overheid met beleid en verantwoordelijkheid
2. Het rijonderwijs met ontwikkeling over veiligheid
3. Rijscholen met belang, welzijn en producten
4. Examens, toetsing en handhavingsprocedures

Wilt u meeschrijven aan de ontwikkeling van;
KRD CCA | Klankbord Rijbewijs Domein

Heeft u verbetersuggesties of heeft u een vraag? Neem contact op via Dutch Lapétus
Mail naar: onderwijsinstelling@dutchlapetus.com

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.

Anjo Joostens
Hoofdredacteur Rijschool TIPS
https://rijschool.tips/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *