Vooraf

Spring op de al rijdende trein.

Het is bekend dat de SWOV diepteonderzoek doet. Uit mijn eigen onderzoek hierin, lijkt het meer op een “type”onderzoek. Dit betekent dat cijfers vanuit verschillende hoeken worden verzameld om daar een visie over te geven. Dit kan natuurlijk geen probleem zijn, maar het is natuurlijk niet zo, dat waar professoren stoppen met onderzoek, wij ook moeten stoppen met nadenken. Dit blijkt uit het rijonderwijs waarmee je vele malen verder kunt gaan dan het aanleggen van veilige wegen. Dit is echt over het hoogtepunt heen gegroeid.
 
Dat het vak rijinstructeur ondergewaardeerd is, heeft o.a te maken met het “typeonderzoek” waar personen “denken” te moeten stoppen. Als je op “onderwijs” bent afgestudeerd, wil dat niet zeggen dat je het “rijonderwijs” begrijpt. Daar is echt héél véél meer voor nodig.
Ik lees in de rapportages van de SWOV goede conclusies, maar ook vele tekortkomingen en beperkingen. Dit heeft onherroepelijk invloed op het vak rijinstructeur en het welzijn van de rijschoolbranche.
 
Niet het kappen van bomen, niet alleen het verbreden van fietspaden, niet alleen maar betere strepen enz hebben te maken met ongevallen. Het is niet de gladheid die de ongeluk heeft veroorzaakt. Het is niet de mist die een kettingbotsing veroorzaakt. Dit zijn vanuit het rijonderwijs gezien, onkundige uitspraken.
Het gaat om de brein van de mens die zich tot hoge orde vaardigheden tijdens het rijden kan ontwikkelen. Ik heb het hier niet over hogere rijvaardigheden. Ik heb het hier over rijonderwijs die tot minder ongelukken in het verkeer leidt. “Rijonderwijs” is niet hetzelfde als een “rijopleiding”. Voor de goede orde, onderwijs is ook echt niet hetzelfde als rijdend onderwijs!
 
Wat ik vaak zie, is dat rijscholen met vele categorieën rijbewijzen zichzelf op slot zetten. Het beginnersrijbewijs is namelijk vele malen ingewikkelder in het brein van de mens dan aanvullende rijbewijzen.
Aanvullende rijbewijzen zijn specialisten rijbewijzen. Het rijonderwijs heeft ook niks te maken met een rijtje lesauto’s om aan te geven hoe groot je bent naar de rest van de wereld. Het gaat om vision zero beleid en het op orde hebben van verminderen van verkeersslachtoffers.
 
Bij het rijonderwijs gaat het om beginnersrijbewijzen met aflevering van hoge orde vaardigheden die ongelukken voorkomen. Dan zijn maatregelen in het verkeer minder nodig.
Investeer in Dutch Lapétus en maak de verkeersveiligheid groter dan ooit is geweest.

A Joostens
Methodiek ontwikkelaar verkeerveiligheid

06 40978340
a.joostens@dutla.nl